Gymna

Gymna is een van 's werelds toonaangevende producenten van investeringsgoederen in de fysiotherapie en revalidatie. Gymna richt zich op het leveren van kwalitatieve en innovatieve producten met een grote toegevoegde waarde voor gebruikers.

Bij Gymna definiëren we innovatie als een verbetering van technologie of een toename van het gebruiksgemak van een product. We stellen vier kernwaardenvast die fundamenteel zijn voor onze producten:

  1. Topkwaliteit
  2. Intelligentie
  3. Gebruiksgemak
  4. Professionaliteit

Gymna ontwikkelt producten in nauwe samenwerking met productspecialisten (zowel intern als extern), kennisinstellingen, gebruikers, distributeurs enstrategische partners.

Top kwaliteit: Uitstekende kwaliteit op alle niveaus in de onderneming.

Intelligentie: Producten van Gymna worden ontwikkeld door en in samenwerking mét fysiotherapeuten en kennisinstellingen, zodat ze beter het therapeutische proces kunnen vergemakkelijken. Deze intelligentie wordt weerspiegeld in het design van software én hardware.

Gebruiksgemak: Gebruiksgemak, een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van elk product dat is ontwikkeld door Gymna. Onze apparaten zijn uitgerust met intelligente, intuïtieve software en verbeteren ergonomie en industriële vormgeving.

Professionaliteit: Gymna wordt gekenmerkt door populariteit onder eindgebruikers. Gymna verwacht dat binnen fysiotherapie, er meer aandacht wordt besteed aan design. Omdat patiënten steeds meer als klanten worden beschouwd, zal omgeving en het design van de praktijk steeds belangrijker worden.Door de keuze te maken voor Gymna kunnen therapeuten hun patiënten behandelen met de meest moderne apparatuur. Dit is zeker een toevoeging aan de professionele uitstraling naar klanten, verzekeraars en andere belanghebbenden.

 

Lees onze: Terms and conditions