Gymna Therapieën

Hogere intensiteit betekent kortere behandelingstijd

Electrolyse

Het is belangrijk om te weten dat er in de elektrolyse verschillende intensiteitsniveaus zijn: microampèreintensiteiten en milliampère-intensiteiten.

Vooral de hogere milliampère-intensiteiten zijn pijnlijk. Het gebruik van plaatselijke verdoving wordt dan ook aanbevolen. Het is fysiotherapeuten niet toegestaan om apparaten met een milliampère-optie te gebruiken, zij mogen namelijk geen plaatselijke verdoving uitvoeren. 

Als een fysiotherapeut toestemming heeft en is opgeleid om echogeleide galvanische elektrolysetherapie te gebruiken, of met andere woorden toestemming heeft en is opgeleid om: 

  • naaldpuncties bij een patiënt uit te voeren; 
  • echografische beeldvorming te gebruiken; 
  • galvanische elektrolysetherapie toe te passen is het gebruik van de Gymna Acure 250, een apparaat met een maximale intensiteit van 2500 μA (2.5mA), toegestaan zolang er geen plaatselijke verdoving moet worden toegepast. Fysiotherapeuten werken daarom met lagere intensiteiten zodat de patiënt in staat is om de pijn die door de techniek wordt veroorzaakt, te verdragen. Als gevolg hiervan is de behandelingstijd langer in vergelijking met de behandelingstijd bij hogere intensiteiten. 
Electrolysis treatment